દાદા-દાદીનો ઓટલો

જુઓ બાલમિત્રો અને મોટેરાઓ આવો છે મજાનો અમારો ઓટલો. જેમાં છે ગમ્મત સાથે જ્ઞાન. વાર્તાઓ, ગીતો, જોડકણા, ઉખાણાં ને બધાને મજા પડે એવું ઘણું બધું. તો આવો અને માણો દાદા-દાદીનો ઓટલો અને હા સાથે મમ્મી-પપ્પા, બા-દાદા, નાના-નાની તથા મિત્રોને લાવવાનું ભૂલતા નહીં.
socialsharing+share

The Wall

No comments
You need to sign in to comment