• ૬૫મી બાળસાહિત્ય શનિસભા

    માતૃભાષા અભિયાન દ્વારા તા.૭ જુલાઈ ૨૦૧૮ સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે ૬૫મી બાળસાહિત્ય શનિસભાનું આયોજન vms, ચિત્રકૂટ ફલેટ્સ,ભોઈતળિયે,સાહિત્ય પરિષદની સામે,આશ્રમ રોડ,નવરંગપુરા, અમદાવાદ ખાતે કરવામાં આવશે.
    Jul 5
    0
socialsharing+share