આપનું સ્વાગત છે.

અભિયાનમાં જોડાવવા માટે વિનામૂલ્યે વેબસાઇટ પર આપનું ખાતુ ખોલાવો.

વેબસાઇટ પર જોડાવ

મુલાકાતીઓની માહિતી

વેબસાઇટના સભ્યો

socialsharing+socialsharing_widget_label

socialsharing+share

ચર્ચા મંચના વિષયો

તાજેતરની પ્રવૃત્તિઓ (વેબસાઇટ પર)

 • ધોરણ ૨ થી ૮ સુધીના બાળકો માટે “દાદા-દાદીનો ઓટલો”, તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૮નાં રોજ સવારે ૧૦.૦૦ થી ૧૧.૩૦ દરમ્યાન, પરિમલ ગાર્ડન, વસ્ત્રાપુર લેક ગાર્ડન, વેજલપુર - શાંતિ નિકેતન શાળા, બોપલ - સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે અને વસ્ત્રાપુર - સરકારી વસાહતમાં અને ઉત્તમનગર ગાર્ડન – મણીનગર ખાતે યોજાશે. જેમાં રામજી અને હનુમાનજીની વાર્તાઓ દાદા-દાદી બાળકોને કહેશે, સાથે ગરમીમાં પક્ષીઓ માટે શું શું કરી શકાય ?, વન દિવસ, જળ દિવસ અને શહીદ દિવસ વિષે વાતો કરશે , બાળગીતો અને રમતો રમાડી મજા કરાવશે.

  સમાંતર વાલીનો ચોતરો અને ‘વાંચે બાળ’ અંતર્ગત બાળ પુસ્તક પરબ તો ખરી જ. સર્વે બાળકો અને વાલીઓને આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ છે.
  ધોરણ ૨ થી ૮ સુધીના બાળકો માટે “દાદા-દાદીનો ઓટલો”, તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૮નાં રોજ સવારે ૧૦.૦૦ થી ૧૧.૩૦ દરમ્યાન, પરિમલ ગાર્ડન, વસ્ત્રાપુર લેક ગાર્ડન, વેજલપુર - શાંતિ નિકેતન શાળા, બોપલ - સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે અને વસ્ત્રાપુર - સરકારી વસાહતમાં અને ઉત્તમનગર ગાર્ડન – મણીનગર ખાતે યોજાશે. જેમાં રામજી અને હનુમાનજીની વાર...વધુ જુઓ.
 • પરસ્પર- ભીલ આદિવાસીઓના પ્રણયગીતો (ભગવાનદાસ પટેલ)
  Mar 17
  0
 • ૫૯મી બાળસાહિત્ય શનિસભા (તા.૧૭-૩-૨૦૧૮)
  Mar 17
  0
 • માતૃભાષા પત્રિકા (વર્ષ-૨, અંક–૬, માર્ચ, ૨૦૧૮)
  માતૃભાષા પત્રિકા (વર્ષ-૨, અંક–૬, માર્ચ, ૨૦૧૮)
 • ગુજરાતી ભાષા નો ઉદભાવ અને વિકાસ
  ગુજરાતી ભાષા નો ઉદભાવ અને વિકાસ (by SANDHAN)
'':
fade
slide
Rating: