આપનું સ્વાગત છે.

અભિયાનમાં જોડાવવા માટે વિનામૂલ્યે વેબસાઇટ પર આપનું ખાતુ ખોલાવો.

વેબસાઇટ પર જોડાવ

મુલાકાતીઓની માહિતી

વેબસાઇટના સભ્યો

socialsharing+socialsharing_widget_label

socialsharing+share

ચર્ચા મંચના વિષયો

તાજેતરની પ્રવૃત્તિઓ (વેબસાઇટ પર)

 • ધોરણ ૨ થી ૮ સુધીના બાળકો માટે “દાદા-દાદીનો ઓટલો”, તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૮નાં રોજ સવારે ૯.૩૦ થી ૧૧.૦૦ દરમ્યાન પરિમલ ગાર્ડન, વસ્ત્રાપુર લેક ગાર્ડન, વેજલપુર - શાંતિ નિકેતન શાળા, બોપલ - સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે અને વસ્ત્રાપુર - સરકારી વસાહત અને ઉત્તમનગર ગાર્ડન – મણીનગર ખાતે યોજાશે. જેમાં દાદા-દાદી ગુજરાતી કહેવતો પરથી વાર્તા, તે કહેવત કઈ રીતે બની તે જણાવશે, નવી રમતો, કાગળમાંથી વસ્તુઓ બનાવતા શીખવાડશે, ગમ્મત સાથે જ્ઞાન આપે તેવી વાર્તાઓ, ગમ્મત સાથે જ્ઞાન આપે તેવી વાર્તાઓ, બાળગીતો ગાઈ ખૂબ જ મજા કરાવશે.
  સમાંતર વાલીનો ચોતરો અને ‘વાંચે બાળ’ અંતર્ગત બાળ પુસ્તક પરબ તો ખરી જ. સર્વે બાળકો અને વાલીઓને આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ છે. આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીના વિકાસ માટે કાર્યરત સંસ્થા ‘માતૃભાષા અભિયાન’ દ્વારા ચલાવતા પ્રકલ્પો પૈકી, આપણી જૂની પેઢી પાસે જે જ્ઞાન અને સંસ્કારનો ખજાનો આજની પેઢીને મળે તે હેતુથી “દાદા-દાદીનો ઓટલો” કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે. દર મહિનાના બીજા અને ચોથા રવિવારે પરિમલ ગાર્ડન, વસ્ત્રાપુર લેક ગાર્ડન, વેજલપુર - શાંતિ નિકેતન શાળા, બોપલ - સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે , વસ્ત્રાપુર-સરકારી વસાહત અને મણીનગર- ઉત્તમનગર ગાર્ડનમાં યોજવામાં આવે છે.
  ધોરણ ૨ થી ૮ સુધીના બાળકો માટે “દાદા-દાદીનો ઓટલો”, તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૮નાં રોજ સવારે ૯.૩૦ થી ૧૧.૦૦ દરમ્યાન પરિમલ ગાર્ડન, વસ્ત્રાપુર લેક ગાર્ડન, વેજલપુર - શાંતિ નિકેતન શાળા, બોપલ - સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે અને વસ્ત્રાપુર - સરકારી વસાહત અને ઉત્તમનગર ગાર્ડન – મણીનગર ખાતે યોજાશે. જેમાં દાદા-દાદી ગુજરાતી કહેવતો પરથી...વધુ જુઓ.
 • માતૃભાષા પત્રિકા (વર્ષ-૨, અંક–૮, મે, ૨૦૧૮)
  માતૃભાષા પત્રિકા (વર્ષ-૨, અંક–૮, મે, ૨૦૧૮)
 • માતૃભાષા અભિયાનના સમગ્ર કાર્યવાહકોનું સંમેલન અહિંસા શોધ ભવન, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ ખાતે તા. ૨૨-૪-૨૦૧૮ને રવિવારના રોજ યોજાયું.
  Apr 24
  0
 • માતૃભાષા અભિયાન દ્વારા ૬૦મી બાળસાહિત્ય શનિસભા, તા.૭-૪-૨૦૧૮ના રોજ ચિત્રકૂટ ફ્લેટમાં યોજાઈ...
  Apr 7
  0
 • માતૃભાષા પત્રિકા (વર્ષ-૨, અંક–૭, એપ્રિલ, ૨૦૧૮)
  માતૃભાષા પત્રિકા (વર્ષ-૨, અંક–૭, એપ્રિલ, ૨૦૧૮)
 • Mar 28
  0
 • ગુજરાતી ભાષા નો ઉદભાવ અને વિકાસ
  ગુજરાતી ભાષા નો ઉદભાવ અને વિકાસ (by SANDHAN)
'':
fade
slide
Rating: